Kølsprængning

Kølsprængning
Et træskib siges at være kølsprængt (eller kølbrudt), når kølen (den nederste, langsgående del af skroget) har mistet sin styrke og buer svagt opad på midten (midtskibs) i stedet for nedad.
En kølsprængning sker oftest af ælde eller forkert/manglende vedligeholdelse. Kan også forekomme ved forkert konstruktion, dimensionering af kølsvinet eller ved grundstødning.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • kølsprængning — køl|spræng|ning sb., en, er, erne …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”